Kancelaria radcy prawnego
ul. Cieszkowskiego 9/1, 85-052 Bydgoszcz, Tel.: 604 05 39 60
E-mail: maciej@penczerzynski.pl, Mapa dojazdu, Google+, Facebook

Witam Państwa na stronie mojej Kancelarii!

Maciej PenczerzyńskiJestem radcą prawnym, prowadzącym własną kancelarię na terenie Bydgoszczy. Dogodna lokalizacja, zapewnia łatwy dojazd Klientom z miasta i okolic. Chętnie też podejmuję się współpracy z podmiotami spoza regionu. Świadczę usługi na rzecz klientów indywidualnych, jednostek samorządu terytorialnego i przedsiębiorców z sektora małych, średnich oraz dużych firm. Udzielam wsparcia w formie stałej obsługi bądź w postaci doraźnie realizowanych usług. Moim celem jest odciążenie Klientów od żmudnych i długotrwałych poszukiwań rozwiązania prawnego. Daję zrozumiałą i aktualną informację o możliwych wariantach wyjścia z różnych sytuacji.

Współpracujący z kancelarią prawnik – adwokat czy radca prawny – może reprezentować Klienta przed właściwymi organami administracyjnymi i egzekucyjnymi oraz sądami. Jest uprawniony do udzielania porad prawnych w formie ustnej i pisemnej, może sporządzić pismo procesowe, wydać opinię. Kancelaria zapewnia tego rodzaju pomoc w zakresie ustawodawstwa cywilnego, gospodarczego, rodzinnego i opiekuńczego, pracy, podatkowego i wekslowego, administracyjnego i obrotu nieruchomościami. W przypadku spraw karnych bądź karnoskarbowych wsparcia udziela współpracujący z kancelarią adwokat.

W swojej pracy oraz w działaniach współpracujących ze mną prawników kierujemy się przepisami polskiego prawa i obowiązującymi zasadami etyki zawodowej. Zapewniam poufność informacji, które udzielają Klienci w ramach prowadzonych spraw. Gwarantuję wsparcie na każdym etapie prowadzenia sprawy i bieżącą informację o postępach.

Zapraszam, Maciej Penczerzyński


Kancelaria Radcy Prawnego Macieja Penczerzyńskiego oferuje wsparcie dla przedsiębiorców w postaci obsługi…
Więcej…


Posiadam szeroką wiedzę prawną na temat krajowego samorządu terytorialnego, w swoich działaniach uwzględniam także…
Więcej…


Działania na rzecz osób fizycznych podejmuję w zakresie rozmaitych gałęzi prawa, między innymi: cywilnego, rodzinnego…
Więcej…


Pomagamy przy zakładaniu spółek prawa cywilnego i handlowego. Doradztwo przy wyborze najbardziej …
Więcej…


Udzielamy porad prawnych w postępowaniu windykacyjnym należności na etapie przedsądowym (negocjacje…
Więcej…

© 2021 Maciej Penczerzyński