Kancelaria radcy prawnego
ul. Cieszkowskiego 9/1, 85-052 Bydgoszcz, Tel.: 604 05 39 60
E-mail: maciej@penczerzynski.pl, Mapa dojazdu, Google+, Facebook

Zakładanie spółek

Moja Kancelaria udziela pomocy prawnej przy zakładaniu spółek prawa cywilnego i handlowego. Podobnie jak adwokat, radca prawny może udzielać w tym zakresie porad prawnych, sporządzać stosowne akta oraz reprezentować Klienta przez właściwymi organami administracyjnymi i sądami. Moją misją jest świadczenie usług przynoszących satysfakcjonujące rozwiązanie dla wszystkich Klientów. Przygotowane w ramach współpracy analizy lub opinie są gotowymi do wdrożenia, optymalnymi rozwiązaniami z zakresu prawno-podatkowego.

Moje wsparcie obejmuje pomoc przy wyborze najbardziej odpowiedniej formy prowadzenia działalności gospodarczej, sporządzenie umowy, udział w czynnościach notarialnych, postępowanie rejestrowe przed sądami i organami administracji. Udzielam także fachowej porady prawnej w kwestii odpowiedzialności cywilnej i karnej członków zarządu, rady nadzorczej, komisji rewizyjnej. W zakres moich działań wchodzi również przygotowywanie aktów wewnętrznych różnego typu, np. regulaminów, statutów czy uchwał.

Kancelaria świadczy także usługi na etapie zakończenia bytu prawnego spółki. Świadczymy pomoc w trakcie postępowań upadłościowych i naprawczych, a także postępowania likwidacyjnego.

© 2021 Maciej Penczerzyński