Kancelaria radcy prawnego
ul. Cieszkowskiego 9/1, 85-052 Bydgoszcz, Tel.: 604 05 39 60
E-mail: maciej@penczerzynski.pl, Mapa dojazdu, Google+, Facebook

Rozwód a separacja

Małżonkowie, którzy podejmują decyzję o rozstaniu, mogą ubiegać się w sądzie o orzeczenie rozwodu albo separacji. Najdalej idące skutki niesie ze sobą rozwód, ponieważ związek małżeński ustaje. Natomiast sytuacja, w której małżonkowie żyją osobno bez uregulowania swojej sytuacji pod względem prawnym, oznacza separację faktyczną.

Podstawą funkcjonowania małżeństwa jest istnienie między żoną a mężem trzech więzi: uczuciowej (duchowej), fizycznej oraz gospodarczej (finansowej). W przypadku rozwodu, dochodzi do zupełnego i trwałego, a zarazem nieodwracalnego zerwania tych więzi, podczas gdy dla orzeczenia separacji wystarczające jest jedynie ich zupełne ustanie – co, ważne – sytuacja ma charakter odwracalny, małżeństwo nie przestaje istnieć, a małżonkowie mogą do siebie powrócić.

Skutkiem orzeczenia rozwodu, jak i separacji jest powstanie rozdzielności majątkowej. Jednakże, w przypadku separacji, małżonkowie nadal są zobowiązani do zaspokajania potrzeb rodziny. Nie ustaje ponadto obowiązek udzielania sobie wzajemnej pomocy. Z kolei, obowiązek alimentacyjny ciąży zarówno na rozwiedzionych jak i pozostających w separacji małżonkach. Odmienne są natomiast konsekwencje dotyczące możliwości zmiany nazwiska.

Rozpoznanie spawy o rozwód następuje na skutek wniesienia pozwu do właściwego miejscowo sądu okręgowego. Orzeczenie następuje po przeprowadzeniu rozprawy w formie wyroku: z orzeczeniem o winie lub bez – na zgodne żądanie małżonków. Separacja może zostać orzeczona w trybie procesowym – jeżeli małżonkowie posiadają wspólne, małoletnie dzieci lub tylko jedno z nich żąda separacji. Może zostać też orzeczona w formie postanowienia w trybie nieprocesowym na zgody wniosek małżonków, nieposiadających wspólnych, małoletnich dzieci. Zróżnicowanie drogi sądowej ma odzwierciedlenie w formie pism wnoszonych do sądu oraz wysokości opłat.

Sąd rozpoznaje odpowiednio sprawę również w przypadku, gdy jeden z małżonków wnosi o separację, zaś drugi żąda rozwodu.

 

Autor: Maciej Penczerzyński, 2015.04.02

Kategoria: Porady prawne

© 2021 Maciej Penczerzyński