Kancelaria radcy prawnego
ul. Cieszkowskiego 9/1, 85-052 Bydgoszcz, Tel.: 604 05 39 60
E-mail: maciej@penczerzynski.pl, Mapa dojazdu, Google+, Facebook

Wypowiedzenie umowy o pracę na czas nieokreślony

Wypowiedzenie umowy o pracę na czas nieokreślony – Co decyduje o skuteczności oświadczenia pracodawcy?

Umowa o pracę na czas nieokreślony jako docelowy stosunek pracy, najściślej wiążący pracownika i pracodawcę, może zostać rozwiązana w zwykły sposób poprzez wypowiedzenie umowy przez pracodawcę z zachowaniem odpowiedniego do stażu pracy okresu wypowiedzenia.

Wypowiedzenie umowy o pracę powinno zawierać przyczynę uzasadniającą podjęcie takiego kroku przez pracodawcę. Na kanwie bogatego orzecznictwa w tym zakresie można określić, jakie elementy powinny je charakteryzować. Mianowicie, przyczyna powinna być przede wszystkim: uzasadniona, konkretna i prawdziwa. Ponadto, okoliczności uzasadniające rozwiązanie umowy za wypowiedzeniem, nie muszą zostać przez pracownika zawinione.

Najczęstsze powody wypowiedzenia stanowią m.in.: odmowa podporządkowania się poleceniom pracodawcy, nienależyte wykonywanie obowiązków, niezadowalające wyniki i nieefektywność pracownika czy utrata zaufania do podwładnego.

Wskazanie przyczyny, stanowiące oświadczenie wiedzy pracodawcy, powinno zatem w sposób wyczerpujący i konkretny odzwierciedlać rzeczywisty stan rzeczy, powodujący decyzję pracodawcy.

W przypadku odwołania się pracownika od otrzymanego wypowiedzenia, sąd zbada je zarówno pod kątem zgodności dokonanej przez pracodawcę czynności z obowiązującym prawem, jak i pod względem zasadności – i tu najważniejszą rolę odgrywa kwestia samej przyczyny złożenia oświadczenia.

Warto zwrócić również uwagę, w jaki sposób oświadczenie pracodawcy dotarło do pracownika – czy wypowiedzenie zostało złożone w formie pisemnej czy też w postaci wiadomości elektronicznej oraz jakie konsekwencje rodzi to dla skuteczności wypowiedzenia.

 

Autor: Maciej Penczerzyński, 2015.03.27

Kategoria: Porady prawne

© 2021 Maciej Penczerzyński